PRODEJNA
HOME PAGE
O FIRME
PAJENI
TAVIDLA-PASTY
CINY-TYCE (BLOKY)
ODSAVACKY CINU
POVRCHOVA MONTAZ
ANTISTATIKA
VYROBA DESEK PS
PORADENSTVI
SITOTISK
STROJE A ZARIZENI
LUPY - MIKROSKOPY
KRYCI PASKY
KRYCI OLEJE
LAKY
PINZETY-KLESTE
REFERENCE
OBJEDNÁVKY
MAPA
 
 ANTISTATIKA 
Antistatická pracoviště (teorie a praxe)
Antistatická pracoviště (teorie a praxe) ZDE

Antistatická pracoviště-III. etapa

Doporučujeme pracoviště oddělit od ostatní výroby a dovybavit ionisátory vzduchu a měřením se záznamem pro uchování hodnot.

Požadované vztahy mezi relativní vlhkostí s vlivem na změnu ionisace vzduchu se zpětnou vazbou / v současné době je v řešení /,

Vám bude předána ještě před úpravou ESD pracoviště v této etapě.

Předpokládá však úplné oddělení těchto ESD prostor od ostatní výroby vč. speciálního vstupu do označené místnosti, měření jednotl.osob před vstupem vč.kontroly se zápisem.

Základním a nezbytným opatřením antistatické prevence je důsledné dodržování organizačních opatření, bez kterých jsou všechna sebelepší technická řešení pouhým vyhazováním peněz:

 • prostor pro práci s elektrostaticky citlivými prvky je nutno považovat za tzv. vyhrazený. To znamená ve zjednodušené formě, že je zamezeno přístupu nepovolaných osob, nesmí se na tomto pracovišti vyskytovat materiály, které by při manipulaci mohly produkovat elektrostatický náboj (viz dále), všichni pracovníci musí být prokazatelně proškoleni (písemné záznamy o školení) a seznámeni s režimem pracoviště.
 • v prostoru se nesmí objevit zařízení, která mohou svým provozem způsobovat vznik statického náboje (např. transformátorová pájedla atd.),
 • pracovníci musí být na tomto pracovišti vybaveni předepsaným oblečením, obutím.
 • provozuschopnost a elektrostatická bezpečnost zařízení musí být pravidelně kontrolována-měřiče elektrostatického náboje, kontrola náramků, uzemňovacích prvků, vybíjecích terčů atd. O všech kontrolách musí být vedeny odpovídající záznamy.
 • pravidelně musí být udržován povrch antistatických potahů stolů, obnovován a regenerován musí být nátěr podlahy (Statguard)
 • prověřována musí být činnost ionizátorů nejen z hlediska ionizace vzduchu, ale také z pohledu tvorby ozónu a jeho vlivu na lidský organizmus.
 • musí být měřena a zaznamenávána teplota a relativní vlhkost vzduchu (sdružené záznamy teploty a vlhkosti).

Vlhkost vzduchu a její vliv na vznik a eliminaci elektrostatického náboje

Základní pojmy:
Absolutní vlhkost - udává se v gramech /m3
Φa= m/V [g/m3],
kde m-hmotnost vody, resp. vodní páry
V-objem

Relativní vlhkost - Φr - udává se v % a je definována jako poměr okamžitého množství par-m a množství páry při nasycení-M při konstantním tlaku

Φr= m/M .100 [%]

Tento vztah je možné napsat také ve tvaru

Φr= Φ/Φn.100 [%],

kde Φn-absolutní vlhkost v nasyceném stavu

Rosný bod-teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodní parou a při každém poklesu teploty dochází ke kondenzaci vodní páry

Teplota je faktor, který ovlivňují vlhkostní poměry ve vzduchu a následně i chování materiálů:

Teplota vzduchu – pro danou teplotu je vzduch schopen pojmout omezené množství par, při větším množství dochází k její kondenzaci

Platí: čím vyšší teplota, tím větší vahové množství par je schopen pojmout

Platí vzorec (možná zbytečný)

Es = Es 273,16 . 10(8,5.t/273,16+t) ,

kde Es – tlak nasycené páry k vodě v kapalném stavu
Es 273,16 – tlak nasycené vodní páry vzhledem k vodě při 273,16 K
t – teplota ve °C

Tabulka hustoty vodních par na teplotě

Jednotka je kg-m-3.

Teplota ve °C Hustota nasycených vodních par nad vodou v g- m-3 Hustota nasycených vodních par nad ledem g- m-3
-40 0,18 0,12
-30 0,45 0,34
-20 1,07 0,88
-10 2,36 2,14
0 4,85 4,85
10 9,40 -
20 17,30 -
30 30,38 -
40 51,19 -

Grafická závislost obsahu vodní páry nad vodou na teplotě
→[ kg/m3]→ teplota [ 0C] Nebo lze uvést tabulku, hodnot, které byly naměřeny na VUT Brno (přiliš se neliší od údajů literárních):

Teplota [ °C ] -100 -80 -60 -40 -20 0 10
Vlhkost [ g/m3] 2E-05 0,0006 0,011 0,12 0,888 4,87 9,44
Teplota [ °C ] 20 25 30 40 60 80 100
Vlhkost [ g/m3 ] 17,4 23,1 30,5 51,3 130 292 591

Souhrn vlivu vlhkosti na vznik, popř. eliminaci elektrostatického náboje:

 • na pracovišti je vhodné udržovat relativní vlhkost minimálně 50% ( optimálně 55-65% r.v.). Vyšší relativní vlhkost by mohla způsobovat kondenzaci par na chladných předmětech a s tím spojenou korozi materiálů
 • vlhkost zvyšuje povrchovou vodivost izolačních materiálů (snižuje se povrchový odpor – udávaný v Ω, lépe ovšem v Ω/□). Tato udává charakteristiku materiálu bez ohledu na velikost plochy-m2 x m2, cm2 x cm2 atd. Hodnota je použitelná pro tenké vrstvy, což je v případě povrchů materiálů (stolů, podlah atd. ) použitelné.
 • voda způsobuje vyšší vodivost povrchu izolantu, snižuje se povrchový odpor a zvyšuje se pravděpodobnost toku elektronů a odvodu náboje – staticky rozptylující materiály
 • při nízké vlhkosti se zvyšuje povrchový odpor a tím se snižuje antistatický účinek povrchových vrstev
 • důležitým faktorem je permitivita izolačních materiálů. Tato je obecně charakterizována jako míra polarizace dielektrika a z tohoto pohledu lze materiály rozdělit (uváděn je jen zjednodušený pohled) na :
  • nepolární materiály s malou permitivitou – PE, PS atd.
  • polární materiály s poměrně vysokou permitivitou – např. voda má εr = 81. Obecně lze říci, že materiály nepolární a slabě polární jsou nesmáčitelné vodou a to v přenesené podobě platí i pro vliv vlhkosti vzduchu na snížení povrchového odporu ( malý odvod elektrostatického náboje). Materiály polární umožňují vázání molekul vody na povrchu (samozřejmě mluvíme o řádově jednotkách,resp. desítkách molekulových vrstev), vlivem schopnosti se polarizovat. Bude-li třeba, dá se získat i graf závislosti počtu molekulových vrstev na relativní vlhkosti vzduchu. Částečně to souvisí i se smáčivostí resp. nesmáčivostí povrchů. Teorií je možno popsat mnoho, ale vše je dáno souhrnem mnoha i exaktně nedefinovatelných vlivů.

Závěr: Součásti elektrostaticky citlivé jsou částečně chráněny už od výrobců(ochranné diody) a při dodržování základních zákonitostí je možné téměř na 100% zajistit jejich ochranu.

Autor článku: Ing. Miroslav Zatloukal, VUT Brno


 • Všeobecné informace o elektrostatice, podklady pro školení 
 • Pracoviště - dílčí dovybaveni i kompletní dodávky tzv. "na klíč"
 • Židle 
 • Systémy na podlahu (krytiny, podlahové nátěry, podložky) 
 • Materiály na stůl (krytiny, tvrzený laminát, podložky na stůl) 
 • Čistící prostředky (čistící prostředky na stoly a podlahy, antistatikum, vosk na podlahy) 
 • Zemnící systémy osob (náramky, spirálové kablíky, zemnící vedení, boty, pásky) 
 • Pracovní oblečení, Service-Kit (pouzdro na jmenovky) 
 • Měřící a zkušební přístroje (zkušební přístroje osob, měřič el. pole, přístroje na měření odporu, elektrody) 
 • Ionizátory (stolní a závěsné modely, ionizační pistole) 
 • Štětce (kartáče, štětce) 
 • Balící materiál (dissipativní, vodivý a stínící materiál) 
 • Fólie na balení, koše na papír, sáčky na odpadky 
 • Pěny (vodivé, na přání zvláštní dissipativní provedení) 
 • Expediční krabičky (expediční krabičky, krabice do skladu) 
 • Výstražné štítky, lepící pásky, odvíječe 
 • Potřeby pro kancelář (pořadače, obaly na dokumentaci, odkládací přihrádky) 
 • Krabičky na malé součástky (SMD krabičky, dózy s kloubovými závěsy, skříně se zásuvkami) 
 • Materiály z umělé hmoty (hlubokotažný materiál a materiál na desky, SMD cívky blisterové pásky) 
 • Transportní systémy (skladové zásobníky, přihrádky na desky PS, vozík, palety, transportní vozík)
 
Antistatická obuv a pláště pro muže i ženy
 
foto1_new.jpg
Kvalitní a cenově výhodná obuv tuzemské výroby za atraktivní cenu 590,- Kč/1 pár. Dodáváme jak cenově, tak dezénově nejpřijatelnější dámskou antistatickou obuv, bez ohledu na velikost a to v barvě bílé s litou podrážkou ze speciální ESD hmoty. Pánské sandály máme na suchý zip za stejnou cenu jako dámské bez ohledu na velikost. Výrazné cenové a množstevní rabaty!
   
Antistatické pracovní pláště pro muže i ženy v barvě modré a bílé vyrobené ze směsi 35% bavlny a 65% polyesteru. Díky přízi NAPTEX je zaručena dlouhotrvající nízká vodivost. Plášť je vybaven třemi skrytými knoflíky a třemi kapsami.


plast.jpg 3/4 délka s rozhalenkou obj. č 414E
  
Cena: dle barvy, střihu, velikosti a provedení 
(od 1.800,- Kč do 2.290,- Kč/plášť)
 
Cenová nabídka na dodávku antistatické obuvi
CZ produkce
 
1_sm.jpg1b_sm.jpg PEC 001
Dámské sandálky s litým PUR klínem bílé barvy, otevřené, šněrovací, vzadu s přestavitelným páskem
 
Cena bez DPH 590,- Kč
2_sm.jpg PEC 002
Universální přezouvací pantofle, tzv. operační nazouvák, v bílém provedení
 
Cena bez DPH 590,- Kč
(+60,- náhr. stélka)
3_sm.jpg PEC 003
Pánská polobotka tm. šedá s hladkou podešví, šněrovací
 
Cena bez DPH 790,- Kč
4_sm.jpg PEC 004
Pánská polobotka tmavá s podešví traktor, šněrovací
 
Cena bez DPH 790,- Kč
5_sm.jpg PEC 005
Pánský sandál NOVÉ GENERACE bílé barvy s ortopedicky tvarovanou podešví, vzadu s překládacím stav. p.
 
Cena bez DPH 799,- Kč
6_7_sm.jpg PEC 006
Pánský sandál s plnou špičkou, PUR podešví, s páskem na tzv. suchý zip v bílém provedení
 
Cena bez DPH 790,- Kč
6_7_sm.jpg PEC 007
Dámský sandál s plnou špičkou, PUR podešví, s páskem na tzv. suchý zip v bílém provedení
 
Cena bez DPH 790,- Kč
8_sm.jpg PEC 008
Dámské pantofle NOVÉ GENERACE se dvěma pásky přes nárt, opatřené přezkami, s volnou patou a špičkou
 
Cena bez DPH 650,- Kč
   
Termín dodání - IHNED, ze skladu v Mníšku.
   
Poznámka: u PES001 je provedení se dvěma typy svršků (3-5ti dírkové) 
u PES004 a PES006 je možno dodat s ocelovou tužinkou nebo bez.
   
Obuv z dovozu: lze ze zahraničí získat např. dámské pantofle v barevnějším provedení v závislosti na ceně, počínaje od EUR 30,- /pár výše. Není nenormální EUR 60,- /pár i více při stejné užitné vlastnosti. Realizace dovozu do 14 dnů.
 
 
Antistatická obuv nové generace 2003
 
Elektrostaticky vodivá obuv s celoobjemově vodivou PU podešví, která zabraňuje akumulaci statické elektřiny a odstraňuje ji z obleku a těla. Protiskluzná podešev slouží jako absorpce nárazů. Vodivost podešve není ovlivněna venkovním nošením. Svršek obuvi je z prodyšné kůže, která je prostá pentachlorfenolu. Stélka je polstrovaná. To vše zaručuje pohodlné a komfortní nošení.
 
Dámská obuv
Velikost 35 - 42
 
pec010.jpg
PEC 010
pec011.jpg
PEC 011
pec012.jpg
PEC 012
pec013.jpg
PEC 013
pec014.jpg
PEC 014
pec015.jpg
PEC 015
 
Pánská obuv
Velikost 39-46
 
pec016.jpg
PEC 016
pec017.jpg
PEC 017
pec018.jpg
PEC 018
pec019.jpg
PEC 019
pec020.jpg
PEC 020
pec021.jpg
PEC 021
 
Antistatická obuv - "ESD" tzv. "korkáče"- novinky:
 

1398/21-22/10 ESD

1398/25-26/10 ESD
21-dámské: velikost 2-7

552,- Kč/pár

25-dámské: velikost 2-7

599,- Kč/pár

22-pánské: velikost 8-12

596,- Kč/pár

26-pánské: velikost 8-12

649,- Kč/pár

1398/31-32/10 ESD
1398/33-35/10 ESD
31-dámské: velikost 2-7

598,- Kč/pár

33-dámské: velikost 2-7

662,- Kč/pár

32-pánské: velikost 8-12

660,- Kč/pár

35-pánské: velikost 8-12

699,- Kč/pár

1398/81-82/10 ESD
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy. Barevné variace: černý svršek za příplatek 15-30,- Kč/pár podle velikosti.
81-dámské: velikost 2-7

869,- Kč/pár

 
82-pánské: velikost 8-12

990,- Kč/pár

 


MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA - CENA 299,- Kč


Antistatická pracoviště na klíč

Výhradně zastupujeme firmu BONDLINE (UK)

viz http://www.bondline.co.uk
 
kabliky.jpg
 • náramky + propojovací kablíky
 • uzemňovací kablíky všech typů
 • uzemňovací příslušenství
foto12.jpg
 • antistatické židle všech typů a provedení (jsme nejlevnější z dodavatelů v republice)


ESD židle ANTISTATIK - v provedení LUX s kruhovou nožní opěrkou
 

 • 7199,- Kč

 • 3 999,- Kč

 • 4 699,- Kč

 • 5 999,- Kč

Antistatická židle ESD - DE LUXE
 • potah LENERON šedočerný provedení chrom, nebo černý komaxit mat
 • 6 099,- Kč

Antistatická židle ESD - STANDARD
 • potah LENERON šedočerný provedení chrom, nebo černý komaxit mat
 • 3 999,- Kč


Technické židle - vodivé
 

 • ETIK 216, židle, kluzáky, kruh, píst
  Výška sedáku max.: 650 mm
  Výška sedáku min.: 560 mm
  Sedák: dřevo 450x400 mm
  Hmotnost: 10 kg
    
 • 4 800,- Kč

 

 • ETIK 217, židle, kolečka, píst
  Výška sedáku max.: 570 mm
  Výška sedáku min.: 430 mm
  Sedák: dřevo 450x400 mm
  Hmotnost: 9 kg
    
 • 5 000,- Kč
 • ETIK 220, židle, kluzáky, píst
  Výška sedáku max.: 540 mm
  Výška sedáku min.: 400 mm
  Sedák: dřevo 450x400 mm
  Hmotnost: 9 kg
    
 • 4 400,- Kč
 • ETIK 228, židle, kluzáky, píst
  Výška sedáku max.: 560 mm
  Výška sedáku min.: 430 mm
  Sedák: polyuretan 450x400 mm
  Hmotnost: 9 kg
    
 • 4 000,- Kč
 • ETIK 218, židle, kolečka, kruh, píst
  Výška sedáku max.: 675 mm
  Výška sedáku min.: 455 mm
  Sedák: dřevo 450x400 mm
  Hmotnost: 10 kg
    
 • 5 500,- Kč
 • ETIK 231, židle, kolečka, píst
  Výška sedáku max.: 600 mm
  Výška sedáku min.: 450 mm
  Sedák: polyuretan 450x400 mm
  Hmotnost: 9 kg
    
 • 4 500,- Kč
 • ETIK 236, židle, kluzáky, kruh, píst
  Výška sedáku max.: 670 mm
  Výška sedáku min.: 480 mm
  Sedák: polyuretan 450x400 mm
  Hmotnost: 10 kg
    
 • 4 400,- Kč
 • ETIK 1155, židle, kluzáky, kruh, píst
  Výška sedáku max.: 650 mm
  Výška sedáku min.: 460 mm
  Sedák: látka 450x400 mm
  Hmotnost: 10 kg
    
 • 4 800,- Kč

 

 • ETIK 233A, židle, kolečka, kruh, píst
  Výška sedáku max.: 650 mm
  Výška sedáku min.: 560 mm
  Sedák: polyuretan 450x400 mm
  Hmotnost: 10 kg
    
 • 5 100,- Kč
   
foto5_new.jpg
 • podložky na stůl v několika barvách
 • podlahová krytina (lina)

 • antistatický transparentní nátěr STATQUARD z USA (bal. 10l nebo 19l vodou ředitelný)
 • antistatické spraye
 • Glass foam - jedinečný čistící spray
 • pytlíky růžové, černé, stíněné všech typů a rozměrů s potiskem nebo bez, dle přání uzavíratelné LOC-TOP
 • bublinkové folie v nekonečném pásu
foto2_new.jpg ESD kartáče

ESD kartáče
foto13.jpg
 • kvalitní pinsety Regina, Solingen
foto10_new.jpg
 • samolepící varovné štítky všech typů a rozměrů (i vlastní výroby)
foto11_new.jpg
 • testovací zařízení (testery náramků, nožní tester, nepřetržité testery náramků, měřidlo povrchového odporu)
foto4_new.jpg
 • kancelářské potřeby
 • boxy na součástky, manipulační plata
 • odkládací boxy s drážkami pro osazené desky PS přenosné
 • odkládací boxy stacionární tvaru "L"
 • transportní přestavitelný box RACK
   
foto6_new.jpg
CONDUCTIVE TRAY  
Model No 
Specification 
MAX 421 
462(W)X333(L)X43(H)mm 
MAX 422 
259X(W)X190(L)X40(H)mm 
MAX 423 
210(W)X160(L)X58(H)mm  
MAX 424 
145X(W)X190(L)X35(H)mm 
customer's size available
box.jpg
COMPONENT CABINETS 
CC 928 
Kovový rám, plastové vodivé zásuvky
 
foto7_new.jpg
P.C.B RACK (FLAT TYPE)  
MAX 451 
Specification 
SIZE 
180(W)X485(L)X48(H) 
Capacity 
25pcs PCB card 
Pitch 
15mm 
Material 
CONDUCTIVE P.P
 
foto8_new.jpg
P.C.B RACK (L TYPE)  
MAX 452 
Specification 
SIZE 
210(W)X325(L)X93(H)mm 
Capacity 
31pcs PCB card 
Pitch 
9mm 
Material 
CONDUCTIVE ABS
 
 
Stolní ionizátor SP 4605


Jednoduchý ventilační impulsní ionizátor s jednosměrným proudem vzduchu vyvinutý pro montáž na stolní desku nebo visutou (nástropní) montáž.
Samovyrovnávací schopnost zajišťuje a koriguje změny v iontové rovnováze. Přístroj má zvukový a optický hlásič signalizující vychýlení z iontové rovnováhy.
Napájení: 220 V
Délka x výška x hloubka
250 x 150 x 75 mmStolní špičkový ionizátor SP 4500


Kompaktní samovyrovnávací ionizátor s impulsním stejnoměrnými proudem vzduchu.
Má zvukový a optický alarm pro zajištění pracovní plochy bez statického náboje. Tento přístroj má standartně zabudované topení.
Napájení: 220 V
Délka x výška x hloubka
125 x 200 x 175 mmIonizátor pro zavěšení SP 4610


Ionizátor s novým designem má 3 nezávisle zapínatelné ventilátory. Každá sekce je samostatně monitorována pro zajištění prostoru bez statického náboje pod ionizátorem,
Napájení: 220 V
Délka x výška x hloubka
1200 x 100 x 150 mmRuční ionizátor s pistolí SP 4004 H


Ruční iontová vzduchová pistole. Dodává vyrovnané neutrální vzduchové ionty do cílených prostorů, čímž se rychle  neutralizují a vytlačují kontaminace bez statického nabití. (240 V)
Pouze stolní část ionizátoru SP 4004C
Pouze ruční pistole s hadicí SP 4004GZávěsný ionizátor vzduchu 92 260

Vyměnitelný kazetový emitor, vyměnitelné sítko, přívodní napájecí šňůra separátně.


ESD VYSAVAČ S REGULACÍ VÝKONU


ESD vysavač V555E je dovoz z UK. Je zhotoven z černého ESD plastu, na 220 V. Dovoz po Evropě je nyní velmi rychlý. Cena kompletního vysavače V555E je 14.000,- Kč + DPH. V této ceně je již úhrada zahraniční dopravy ve výši 800,- Kč.
Dále můžete mít sadu 5-ti ks náhradních pytlíků PB722 za cca 500,- Kč. Na rozdíl od běžně dodávaných vysavačů např. z BRD, má tento nový typ plynulou regulaci otáček a tím i množství odebíraných nečistot, což je samozřejmě jeho obrovskou předností a řadí jej tím na špičkový výrobek.


SPECIÁLNÍ ROHOŽE
(PRO MONTÁŽE VE STROJÍRENSTVÍ)Antistatická rohož - COBA STAT
Typ: 4052 - 0,6 x 0,9 m / 9 mm
Cena: 999,- Kč

Typ: 4053 - 0,9 x 18,3 m / 9 mm
Cena: 21.990,- Kč
 • Houževnatá, trvanlivá, antistatická, protiúnavová rohož.
 • Navržena k ochraně pracovníků od účinků antistatické elektřiny.
 • Povrch lze snadno očistit otřením.
 • Uzemněno přes 10 mm kolík, který je součástí rohože.
 • Efektivně snižuje únavu nohou i zad.


Antistatická rohož - BENCHSTAT-KIT
Typ: 4054 - 1,2 x 3 m / 2,4 mm
Cena: 10.999,- Kč
 • Velmi trvanlivá antistatická rohož s dlouhou životností.
 • Navržena k ochraně pracovních stolů, montážních ploch před statickou elektřinou.
 • Povrch lze snadno očistit.
 • Zabudovaná vodící vrstva zajišťuje výbornou antistatickou ochranu.
 • Uzemněno přes 10 mm kolík, který je zabudován v rohoži.
 • Součástí rohože je páska na zápěstí, propojovací uzemňovací kabel, uzemňovací spirála a uzemňovací zástrčka.


Drážková rohož - COBARIB
Typ: 4055 - 0,9 x 10 m / 3 mm
Cena: 2.599,- Kč

Typ: 4148 - 1,2 x 10 m / 3 mm
Cena: 3.168,- Kč
 • Vyrobeno z vysoce odolné přírodní pryže.
 • Protiskluzový - rýhový povrch.
 • Velice dobrý tepelný izolant.
 • Použití předvším na podlahy nebo pracovní stoly.
 • Výška rohože 3 mm.


Na českém trhu zastupujeme výhradně firmu BONDLINE UK
http://www.bondline.co.uk
 

Erescom SMT v. o. s.
Mníšek 258, 463 31 Chrastava (provozovna)
Tel./Fax: 485 146 695
IČ: 14865831
DIČ: CZ14865831

e-mail: erescomsmt@volny.cz