PRODEJNA
HOME PAGE
O FIRME
PAJENI
TAVIDLA-PASTY
CINY-TYCE (BLOKY)
ODSAVACKY CINU
POVRCHOVA MONTAZ
ANTISTATIKA
VYROBA DESEK PS
PORADENSTVI
SITOTISK
STROJE A ZARIZENI
LUPY - MIKROSKOPY
KRYCI PASKY
KRYCI OLEJE
LAKY
PINZETY-KLESTE
REFERENCE
OBJEDNÁVKY
MAPA
 
 LUPY - MIKROSKOPY  
Mikro-makroskopy a Multiscopy

1. FY COSY A. G. /CH/
nejsou členy EU, nevydávají např. prohlášení o shodě výrobku.

 • BM-01-00 Binokulární stereomikroskop se zabudovaným osvětlením. Zvětšovací násobnost 3,5 .... 22,5x. Po dovybavení přídavným párem okulárů pro zvětšení násobností v rozsahu 7.... 45x.
Základní cena: cca 75 000,- Kč+DPH +clo a doprava
  
2. FY EICKHORST SYSTEM A. G. /BRD/
 • KBA M TS/OY MIKRO-MAKROSKOP s optikou OLYMPUS /JAP./, se 7 - 40x zvětšením, výsuvným ramenem 400 mm, prosvětlenou lupou 2x100 W pomocí světelných vláken délky 900 mm.
Základní cena: 149 900,- Kč bez DPH a poštovné
 • KBA M TS/GSZ MIKRO-MAKROSKOP s optikou KARL-ZEISS JENA s 10 - 50x zvětšením.
Základní cena: 127 990,- Kč bez DPH a poštovné
 • NA C HSZ STEREO-MULTISKOP s optikou KARL-ZEISS JENA s 10 - 50x zvětšením, stojanem, osvětlením 2 x 20 W dvěma vodiči  světelných vláken.
Základní cena: 78 900,- Kč bez DPH a poštovné
 • SWING STEREOZOOM-MULTISKOPE SWA Inspekční STEREO-mikroskop na otočném stojanu společný pro 1- 4 pracoviště, vhodný pro video a foto dokumentaci. Zvětšení 6,25 a 12,5x násobné, moľno dovybavit objektivy SWF 10x/5,0 a 10x/ nebo SWF 15x/7,5 a 15x/. Osvětlení studeným světlem 100 W.
Základní cena: 151 900,- Kč bez DPH a poštovné

STEREO-MULTISCOPE BMK - zákl. zařízení, které sestává z:

 • BMK Stereooptiky pro výměnný objektiv 
 • BMK 1x Objektivu 1x BMK 
 • WF 10x Dvou okulárů 10x SKC/SKT 
 • WF OK AM 34 Dvou očnic pro WF-okuláry 34 mm 
 • MFL 800 MULTIFLEX drľák - s vyloľením 800 mm 
 • NVL 7/TRAFO Nízkonapěťové osvětlení 7W s trafem 
 • TF-MFL Stolní příruba pro MFL 800 
Základní cena: 57.200,- Kč
 
Základní funkční zařízení lze dovybavit:
 • BMK 2x Objektiv 2x BMK 2.880,- Kč
 • BMK 3,5x Objektiv 3,5x 2.880,- Kč
Tímto zařízením lze dosáhnout maximálního zvětšení 35x, coľ je pro inspekční systémy v elektrotechnice dostačující zvětšení, zvláště pak pro oblast např. Lanškrounska, Roľnova p. R., atd. , kde jsou na mikroskopové systémy jiľ zvyklí. Vzhledem k dosahu 800 mm od středu otáčení, lze také pouľít pro 4 samostatná pracoviště, tzv. HNÍZDO, vhodným uchycením.
 
Cena plně vybaveného pracoviątě: 62.960,- Kč
 
Dále je moľno pouľít kromě stolní příruby TF-MFL alternativně:
TKS-MFL šroubovou stolní svěrku 4.432,- Kč
  
Ceny se rozumí bez cel. a bank. poplatků, dopravy a DPH , tedy EX WORKS HAMBURG
3. FY OLYMPUS Ltd. /Japonsko/: mají certifikaci
 • SZX12 Velký stereomikroskop UIS OPTIKA, ZOOM 1:12,86. Plan Fluority 0.5x, 1.6x/zvětšení 3.5 - 144x, s naklonitelným binokulárem
Základní cena: 359 000,- Kč bez DPH +clo a doprava
 • SZX9 Velký stereomikroskop UIS OPTIKA, ZOOM 1:9.05. SZX Achromát 1x/zvětšení 6.3 - 57x/, binokulár
Základní cena: 121 000,- Kč bez DPH +clo a doprava
 • SZ 4045 Stereomikroskop se ZOOMEM, základní rozsah zvětšení 6.7 - 40x, binikulár
Základní cena: 69 000,- Kč bez DPH +clo a doprava
 • SZ 3060 Stereomikroskop se ZOOMEM, základní rozsah zvětšení 9 - 40x, binikulár
Základní cena: 59 000,-Kč bez DPH +clo a doprava

4. FY LEITZ Co KG AUSTRIA

 • MZ 7.5 Stereomikroskop LEICA s velkým naklápěcím a otáčecím stativem, s fokusačním pohonem hrubý/jemný a osvětlením se studeným světlem /dovoz SWISS/, ZOOM 1:7.9, celkové zvětšení 10 - 79x s bohatým příslušenstvím
Základní cena: 169 000,- Kč bez DPH +clo a doprava
 • S6T Stereomikroskop LEICA s vodivým povrchem a plynulým měničem zvětšení 1:6, velký nakláněcí a otáčecí stativ, osvětlení se studeným světlem se světlovodičem, celkové zvětšení 6,3 -  40x, s předvsádkou 10 - 64x s rovněľ bohatým příslušenstvím. Vhodný pro SMT montáľ souč.!!!
Základní cena: 119 000,- Kč bez DPH +clo a doprava
 • S6E Ergonomický stereomikroskop LEICA s plynulým měničem zvětšení 1:6, velký nakláněcí a otáčecí stativ, osvětlení stolní lampou s tepelným filtrem, dále dtto S6T
Základní cena: 99 000,- Kč bez DPH +clo a doprava
 • S4E Ergonomický stereomikroskop LEICA  s plynulým měničem zvětšení 1:4, velký nakláněcí a otáčecí stativ, osvětlení stolní lampou s tepelným filtrem, celkové zvětšení 10 - 48x
Základní cena: 89 000,- Kč bez DPH

BĚŽNÝ SORTIMENT NÁMI NABÍZENÝCH RUČNÍCH A STOLNÍCH PROSVĚTLENÝCH LUP (ZDE)

4. 01 Lupy

Lupy používáme při relativně nízké tupozrakosti, pro hodnoty vizu nad 0,25, neboť je postižena pouze schopnost číst. Ale psát lze ještě bez zřejmých obtíží. Důležitou roli hraje i fakt, že při jejich použití nemusíme zcela přesně dodržovat pracovní vzdálenost, i když jsou velmi žádaná provedení, kdy je můžeme postavit, resp. položit na předlohu určenou ke čtení.

Lupy, u kterých se použilo při výrobě asférických ploch, vykazují v okrajové oblasti lepší kvalitu zobrazování a lze je proto zhotovovat ve větších průměrech. Žádané jsou též lupy s přídavným vlastním osvětlením. Uživatelé oceňují kladně i řešení, kdy je v určité části lupy natmelena - nebo do lup z umělé hmoty přímo ze základní hmoty odlita - další přídavná čočka. Ta pak může v malém, ale účelově vyhovujícím poli nabízet i výrazně vyšší hodnoty zvětšení.

Při zobrazení lupou se umísťuje předmět y nejčastěji mezi lupu a její předmětové ohnisko FL. Pozorující osoba pak vnímá virtuální obraz   (viz schéma 106 na následující stránce). Reálné zvětšení Г závisí na optické mohutnosti lupy φL[D], vzdálenosti d[m] oka od lupy a na vzdálenosti (m) (a(m)) obrazu (předmětu) od lupy. Lze vyjádřit dle vzorce:

(28)
nebo
(29)

kde dosazujeme veškeré hodnoty s kladnými znaménky. Čtyřka v rovnici (28), resp. 0,25 v rovnici (29) vyjadřuje, že se zvětšení vztahuje na normovanou, resp. konvenční pohledovou vzdálenost 0,25 m. Virtuální obraz se nachází v konečné vzdálenosti před okem a presbyopické osoby musí proto při pozorování lupou užívat brýle do blízka, které byly vyměřeny pro vzdálenost hlavního pracovního bodu.

Nejčastěji citovaný výraz pro zvětšení lupy, který se omezuje ve vzorci č. (28) pouze na první zlomek pravé strany rovnice, se vztahuje na extrémní případ, kdy se nachází předmět přesně v ohnisku lupy. Tehdy by ležel meziobraz   v nekonečné vzdálenosti před lupou a musel by být pozorován bez akomodace.

Vlastní provedení lup může být značně rozmanité a liší se účelem, pro který má tato nejjednodušší zvětšovací pomůcka posloužit. Oblíbené jsou příložné lupy s menším zvětšením a eventuálně vlastní tubusovou objímkou, kterou lze přímo položit na text, resp. která může být vybavena i doplňujícím osvětlením.

4.11 Mikroskopy

Mikroskop je optický přístroj, který umožňuje rozlišit podrobnosti (detaily) blízkých a malých předmětů. Malé předměty se emetropickým okem pozorují zpravidla z konvenční zrakové vzdálenosti 250 mm (myopové s nefajčí kolem -4 dpt mohou umístit předmět do roviny svého dalekého bodu a pozorovat jej bez akomodace).


Obr. 4.1  Zorný úhel předmětu 

Zorný úhel předmětu je úhel vytvořený spojnicemi okrajových bodů předmětu se středem oční papily ( na obr. 4.1 je to úhel τ sevřený paprsky AZo a BZo). Body A a B budou prostým okem vnímány odděleně, jestliže zorný úhel bude nejméně τ = 60"; v konvenční vzdálenosti 250mm mu odpovídá vzdálenost bodů AB = 0,075 mm (str.133). Podrobnost na předmětech, které jsou ( při pozorování z konvenční vzdálenosti menší než 0,75 mm, resp. které se jeví pod zorným úhlem menším než 60", nebudou prostým okem vidět. Lze je postřehnout, jestliže se opticky zvětší jejich zorný úhel. Zvětšený obraz předmětu lze získat dvojím způsobem: jako virtuální, leží-li předmět mezi předmětovým ohniskem a spojnou optickou soustavou, nebo jako reálný, je-li předmět mezi jednoduchou a dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností předmětovou spojné optické soustavy. Prvého případu se používá u lupy, druhého u mikroskopu.

4.111 Lupa

Jako lupa slouží každá čočka, jejíž ohnisková vzdálenost je menší než konvenční zraková vzdálenost ( < 250 mm), tj. každá čočka s optickou mohutností větší než +4 dpt.. Zvětšení Г1) lupy určuje vztah

 (m, dpt), 

kde l je hodnota konvenční zrakové vzdálenosti (l = 0,25 m);
     f´ - obrazová ohnisková vzdálenost lupy
     D - optická mohutnost lupy 

Jako lupy se zvětšením až 6,25X se používá jednoduchých čoček s optickou mohutností do + 25 dpt; pro větší zvětšení se používá čoček o značné tloušťce (obr. 4.3) nebo soustav složených z několika čoček.

1) Zvětšením vizuálních přístrojů se rozumí poměr tangenty úhlu τ, pod nímž je předmět vidět s přístrojem, k tangentě úhlu τ0, pod kterým se předmět jeví bez přístroje. Zvětšení se uvažuje jako kladné, i když je obraz předmětu převrácený.

4.112 Složený mikroskop

Pro zvětšení větší než 30x se používá mikroskopu. Je to přístroj složený ze dvou optických soustav. První z nich, objektiv, vytvoří zvětšený, převrácený a skutečný obraz předmětu ve vzdálenosti t od svého obrazového ohniska. ( Vzdálenost t se nazývá optický interval mikroskopu; většinou se volí t = 130 mm). Druhá soustava, okulár, jejíž předmětové ohnisko leží ve vzdálenosti t od obrazového ohniska objektivu, obraz dále zvětší ( obr. 4.5 a 4.6).


Obr. 4.4 Složené lupy

a) Fraunhoferova lupa je složena ze dvou stejných plankonvexních čoček přivrácených k sobě vypuklými plochami;

b) Steinheilova (aplanatická) lupa; střední bikonvexní čočka je z korunového skla, vnější stejné záporné menisky jsou ze skla flintového.


Obr. 4.2. Vytvoření obrazu lupou

Nahoře: předmět XY se pozoruje z konvenční zrakové vzdálenosti l pod zorným úhlem τ0.

Uprostřed: virtuální obraz X´Y´ předmětu XY umístěného mezi lupou a jejím předmětovým ohniskem F je vidět pod zorným úhlem τ1.

Dole: vztah pro zvětšení Г platí přesně, je-li předmět v ohnisku F a je-li oko bezprostředně za lupou. Nekonečně vzdálený obraz se jeví pod zorným úhlem τ.


Obr. 4.3. Jednoduché lupy o značné tloušťce

a) Brewsterova lupa tvoří spojení dvou plankonvexních čoček; lupa je vybroušena z jednoho kusu, aby se snížily ztráty světla odrazem. Zúžení uprostřed lupy má funkci clony a koriguje astigmatismus a zkreslení.

b) Stanhopeova lupa má předmětovou ohniskovou rovinu na rovinné ploše, jíž se přikládá na pozorované předměta
(např. poštovní známky).


Obr. 4.5. Optické schéma mikroskopu

O - objektiv, Ok - okulár, XY - zobrazovaný předmět, X´Y´ - obraz předmětu vytvořený objektivem, t - optický interval

Zvětšení Г mikroskopu je určeno vztahem


kde f´ je ohnisková vzdálenost objektivu, f´o - ohnisková vzdálenost okuláru, t - optický interval, l = 250 mm - konvenční zraková vzdálenost, m - příčné zvětšení objektivu, mo = l/f´o - zvětšení okuláru

Jak vyplývá ze vztahu (4.1.), lze měnit zvětšení mikroskopu dvojím způsobem: buď výměnou objektivu, ebeny. Okuláru, nebo změnou intervalu t. V prvním, běžnějším případě, se zvětšení mění stupňovitě, v druhém, používaném u tzv. pankreatických mikroskopů, spojitě. Užiteční zvětšení mikroskopů je omezeno ohybem světla.. ( Pro vlnivou povahu světla se bod nezobrazuje jako bod, nýbrž jako malý světelný kroužek obklopený střídavě světelnými a tmavými kroužky). Je-li λ vlnová délka světla odraženého od pozorovaného předmětu nebo jím procházejícího, jsou rozlišně zobrazeny dva body ležící ve vzdálenosti

kde A = n. sin τk je numerická apertura objektivu (viz str. 97). K zvětšení apertury A, která je přímo úměrná indexu lomu n optického prostředí před objektivem, se dává mezi objektiv a pozorovaný předmět kapalina o větším lomu, tzv. imerze (cedrový olej: n = 1,52, monobromnaftalén: n = 1,66). Zatímco s objektivem bez imerze (vzduch: n = 1,00) se dosahuje zvětšení 950X, lze při olejové imerzi ( se zvláštními imerzními objektivy) pracovat se zvětšením až 1 500 X.


Obr. 4.6. Mikroskop s příslušenstvím

1 - osvětlovací zařízení (žárovka), 2 - stativ, 3 - stolek s křížovým posuvem, 4 - monokulární nebo binokulární tubus, 5 - hrubý posuv, 6 - jemný posuv, 7 - osvětlovací zrcátko, 8 - kondenzor, 9 - objektivy v revolverové objímce, 10 - okulár

Výpočet zvětšení lupy

Předkládám pro laiky jednoduché znázornění pro výpočet zvětšení čočky lupy. 

Každá dioptrie zvětšuje o 25%. To znamená: 4 dioptrie se rovnají 100% zvětšení předlohy.

K určení stupně zvětšení se používá následující vzorec:


Např. čočka 10d zvětšuje 2,5 krát:

Zvětšovací pomůcky a přístroje

Osoby, jejichž vizus V je i s korekcí očí nižší než 0,8 pojímáme obecně mezi tupozraké (amblyopické). Bangerter rozlišuje:

 vysokou amblyopii -
 střední amblyopii -
 nízkou amblyopii - 

V oblasti nízké amblyopie je účelné pokoušet se s využitím zvětšovacích pomůcek, jakými mohou být např. dalekohledové systémy, o korekci do dálky, která může být účelně rozšířena i na korekci do blízka. Jedná-li se o střední amblyopii, vykazuje uspokojivé výsledky spíše korekce do blízka a na korekci do dálky lze pomýšlet jenom s využitím klasických systémů nové generace, s dostatečným zvětšením, aby dosažený vizus nezůstal po jejich aplikování pod hranicí 0,5. U vysokých amblyopií, resp. u hodnot vizu nižších pod 0,1 má smysl pokoušet se pouze o korekci do blízka.

V rozhovoru s postiženou osobou je nutno určit, pro jaké účely zvětšovací pomůcku skutečně potřebuje. Je přitom nutno jí dostatečně objasnit přednosti i zápory takovéto korekce, aby mohla objektivněji a realističtěji posoudit její užitnou hodnotu. Člověku je též nutno poskytnout příležitost, aby sám otestoval korekční pomůcku, kterou mu aplikátor doporučuje.. Pro tyto účely je nutné mít k dispozici též dostačující výběr zvětšujících pomůcek za účelem otestování.

Nejprve se budeme zabývat zvětšovacími pomůckami s relativně nízkým zvětšením, se kterými se též i jednoduše zachází.

5. FY VISION ENGENEERING Ltd. /UK/

 • MANTIS 3D Inspekční stereosystém s projekční hlavou /matnicí/ a univerzálním systémem s 2 - 4 násobným zvětšením základního systému. Moľno dovybavit objektivy se 4 a 16 násobným zvětšením. Ergonomický systém.
Základní cena: 65 690,- Kč bez DPH a poštovné
 • SWING MANTIS SWA E MTS Inspekční Stereo-mikroskop MANTIS 3 D na otočném stojanu společný pro 1 - 4 pracoviště. Moľnost dovybavit objektivy se 4 a 16 nás. zvětšením.
Základní cena: 107 900,- Kč bez DPH
 
mantis_fx.jpg MANTIS  FX
 • M-001 MANTIS - Projekční hlava, s integrovaným halogenovým osvětlením, lineární zvětšení 2- a 4- násobné s výměnným objektivem. /bez objektivů/
 
 • M-003 MANTIS - Univerzální stojan, ve všech osách představitelný, fixace pozice prostřednictvím třecích úchylek, s integrovanou osvětlenou síťovou částí, zapnuto/vypnuto přepínačem (s uchycením na pracovní stůl). 
 • M-007 Protiprachová ochranná pokrývka.
Kč 59 900,-
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
  
M-004 Přídavná čočka pro lin. zvětšení 6-4 nás.
Kč 5 990,-
M-005 4 ks náhr. ľárovek, halogenové ľárovky se studeným světelným reflektorem 12V/20W
Kč 2 060,-
M-006 10 ks patron pohlcujících vzdušnou vlhkost 
Kč 1 390,-
M-008 Přídavná čočka pro lin. zvětšení 8 nás.
Kč 7 790,-
M-009 Přídavná čočka pro lin. zvětšení 10 nás.

Kč 14 039,-

M-0104 4 ks- Ochranná dóza pro čočky 
Kč 2 160,-
M-013 Předvsádková čočka 6-ti nás. SLWD (Pracovní odstup 112 mm). 
Kč 29 830,-
M-014 Výměnný objektiv SLWD pro 2 nás. zvětšení 

Kč 2 690,-

M-015 Výměnný objektiv SLWD pro 4 nás. zvětšení 

Kč 2 990,-

M-016 Ochranná dóza pro M-013 
Kč 980,-
VECE 0110 Prosvětlovací pult MINI, ocelový plechový kryt světlešedý 320x250x60 mm, opálová výměnná deska, 2x8W nekmitavá osvětlovací trubice 230V/50Hz 
Kč 6 560,-
 
Dodací podmínky:
do 14 dnů ze skladu v Mníšku pro všechna tato nabízená zařízení.
Pro zařízení z dovozu, kde  je podmínkou doprava a celní řízení do 4 týdnů.
Záruční doba: 12 měsíců.
 
6. Z OBLASTI DÁLNÉHO VÝCHODU

Fy LUMAGNY /HONG KONG/

Fy BRESSER OPTIK /ISRAEL/

 • BIOLUX STEREO - L Binokulární, opticky a mechanicky dobře zpracovaný mikroskop s velmi dobrým rozlišováním detailů. Včetně osvětlení, objektiv 3x, okulár 10x, celkové zvětšení 30x, bez moľnosti jakéhokoliv příslušenství.
Základní cena: 9 990,- Kč+DPH+clo a doprava

Fy TASCO /USA/, montáľ v ČLR

 • LMSQF - F Binokulární stereomikroskop s osvětlením, hrubé a jemné nastavení fokusu, objektiv 2x a 4x, okulár 10x, celkové zvětšení 20 - 40x, se zářivkovým bílým osvětlením fluorescencí na prac. stůl, opatřený 2-mi přidrľovacími pruľinovými příchytkami, s vypínačem, max. zdvih 102 mm, bez moľnosti jakéhokoliv dalšího příslušenství.
Základní cena: 12 990,- Kč + DPH + clo a doprava
  
Fy INTRAKO MIKRO /CZ/, montáľ v ČLR
  
stm_702.jpg STM 702 Stereoskopický mikroskop zvětšující 20x a 40x určený pro prostorová /plastická/ pozorování v dopadajícím světle.
  
Základní cena: 12 900,- Kč + DPH
stm_703.jpg STM 703 Stereoskopický mikroskop zvětšující 20x, 40x s moľností pozorování v procházejícím i dopadajícím světle.  
Jednoduchý a výkonný.
  
Základní cena: 15 900,- Kč + DPH
stm_712.jpg STM 712 Stereoskopický mikroskop zvětšující 20x, 40x, 80x je určený pro prostorová /plastická/ pozorování v procházejícím i dopadajícím světle. 
  
Základní cena: 19 000,- Kč + DPH
stm_722_zoom.jpg STM 722 ZOOM Stereoskopický mikroskop se ZOOMEM, umoľňuje plynulé zvětšení v kombinaci s okuláry W 10x v rozsahu 7- 45x, s okuláry W 20x v rozsahu 14 - 90x.
Je určený pro prostorová /plastická/ pozorování v procházejícím i dopadajícím světle.
  
Základní cena: 35 000,-Kč + DPH
stm_723_zoom.jpg STM 723 ZOOM Stereoskopický mikroskops trinokulární hlavicí a ZOOMEM. Plynulé zvětšení v rozsahu 7- 45x. S okuláry W 20x zvětšení 14 - 90x. Mikroskop má trinokulární hlavici umoľňující připojení doplňků - CCD kamery nebo fotografického zařízení s rovným visérem. Mikroskop je určený pro prostorová /plastická/ pozorování v procházejícím i dopadajícím světle. Pro intenzivnější osvětlení lze s výhodou vyuľít doplňkového zdroje světla s ohebnými vláknovody. široké příslušenství, dokumentace. 
  
Základní cena: 49 000,- Kč + DPH
 
 • STM 724 Stereoskopický mikroskop se ZOOMEM, trinokulární hlavicí a barevnou CCD kamerou. Plynulé zvětšení v rozsahu 7 - 45x. Při pouľití okulárů W 20x dosáhneme celkového zvětšení od 14 - 90x. Mikroskop je určený pro prostorová /plastická/ pozorování v procházejícím i dopadajícím světle. Pro intezivnější osvětlení lze s výhodou vyuľít doplňkového zdroje světla s ohebnými vláknovody. Bohaté příslušenství, dokumentace.
Základní cena: 69 000,- Kč + DPH
 • STM 725 Stereoskopický FOTOMIKROSKOP se ZOOMEM, trinokulární hlavicí a fotoaparátem PENTAX. Plynulé zvětšení v rozsahu 7 - 45x. Při pouľití okulárů W 20x dosáhneme celkového zvětšení od 14 - 90x. Mikroskop je určený pro prostorová /plastická/ pozorování v procházejícím i dopadajícím světle. Mikroskop je dodáván vč. japonského fotoaparátu Pentax MZ-M a zdroje intenzivního světla s jedním ohebným vláknovodem, celková hmotnost zařízení je 11,5 kg.
Základní cena: 79 000,- Kč + DPH
 
7. FY TECOM - ESCHENBACH GmbH + Co /BRD/ 
3320.jpg 3320 STEREO-MIKROSKOP, jednoduchý, mnohostranný, nízká cena. Ve standardním provedení s okuláry W 10x, zvětšení 10 - 80x s revolverovým objektivem 2x a 4x. S moľností pozorování v procházejícím i dopadajícím světle.  
Zvláštní příslušenství: gumové očnice, výměnné okuláry W 5x, W 15x a W20x, s moľností měření /v jednom okuláru W 10x/ s dílky 0,01 mm. Moľnost připojení adaptéru pro mikrofotografie a video. 
  
Základní cena: 12 960,- Kč+ DPH a poštovné
3351.jpg 3351 STEREOMIKROSKOP pro vysoké poľadavky průmyslu a laboratoří. S okuláry W 10x zvětšení 2,5 - 80x s revolverovým objektivem 1x a 2x.  S moľností pozorování v procházejícím i dopadajícím světle. Zvláštní příslušenství: širokoprostorové objektivy W 5x, W 15x a W 20x. Objektiv s moľností předvsádky 0,5x a 2 x a ochranného filtru. Moľnost měření /v jednom okuláru W10x/s dílky 0,01 mm. Moľnost připojení šroubového adaptéru pro foto a video.
  
Základní cena: 36900,- Kč + DPH a poštovné
stemi_2000.jpg
Cenová nabídka zahrnuje:
  
Tělo mikroskopu Stemi 2000 C  1 ks
Okulár W Pl 10x/23 Br. foc. 2 ks
Očnice 2 ks
Drľák pro mikroskop s fokusací  1 ks
Stativ S 1 ks
Předvsádkový objektiv 2,0x zvětšující a=31 mm 1 ks
Protiprachová pokrývka K 1 ks
Měřítko do okuláru 10 : 100
Objímka
Kalibrační měřítko
Spodní osvětlení
Základní cena: 145.019,- Kč + DPH
  
Jako příslušenství nabízíme zdroj studeného světla KL 1500 LCD se štěrbinovým osvětlením, které zahrnuje:
   
Zdroj studeného světla KL 1500  1 ks
Halogenová lampa 15 V, 150 W 3 ks
Štěrbinové osvětlení
Aretační krouľek pro štěrb. osvětlení
Konverzní fitr 1 ks
  
Cena příslušenství: 41.796,- Kč +  DPH

Osvětlení pomocí světlovodivých vláken, které zahrnuje:
  
Dvoucestný ohebný světlovodič  1 ks
Fokusace na světlovodič 2 ks
  
Cena příslušenství: 11.040,- Kč + DPH

 • STEMI 2000 C STEREOMICROSCOPE má stejný max. rozsah zvětšení jako STEMI 2000, ale i jiné tělo mikroskopu, pro uchycení FOTO-aparátu nebo CCD kamery. Ostatní cenová nabídka je stejná, jak výše uvedeno. 
Základní cena: 164.987,- Kč + DPH

Příslušenství:
  
Okulár W - PL 16x/16 Br. foc. 2 ks
Předsádks 0,3 x zmenšující  1 ks
Předsádks 0,4 x zmenšující  1 ks
Předsádks 0,63 x zmenšující  1 ks
Předsádks 2,0 x zvětšující 1 ks
  
Cena příslušenství: 73.380,- Kč + DPH

V dalším příslušenství nabízíme zdroj studeného světla KL 1500 LCD, které zahrnuje:
  
Zdroj studeného světla KL 1500 LCD 1 ks
Halogenová lampa 15 V, 150 W 3 ks
Dvoucestný ohebný světlovodič 4,5/600 1 ks
Fokusace na světlovodič 2 ks
Konverzní filtr 1 ks
Cena příslušenství: 34.128,- Kč + DPH
  
Jako zvláštní příslušenství nabízíme fotoaparát SONY Cybershot pro ukládání obrázků do počítače:
  
Příslušenství:

 • Digitální fotoaparát SONY Cybershot S85, 4,1 mil. pixelů
 • Mezikrouľek
 • Adaptér na trinokulár 1 včetně optiky
 • Redukce
 • Pouzdro k fotoapatáru
 • Paměťová karta 128 MB
 • Mechanika na čtení do 3,5 mechaniky
Cena příslušenství: 82.512,- Kč + DPH  

Nabídka na obrazovou analýzu AXIOVISIONE:
  
AXIOVISIONE Rel. 3.00 000000-1126-277
AXIOVISIONE měřící modul 000000-1052-141
Instalace a zaškolení obsluhy
  
Cena příslušenství: 140.712,- Kč + DPH   


Erescom SMT v.o.s
Mníšek 258, 463 31 Chrastava (provozovna)
Tel./fax: +420 485 146 695, +420 482 722 111
www.erescom.cz

IČ: 14865831
DIČ: CZ14865831

e-mail: erescomsmt@volny.cz